moja úplne prvá pedig tácka z kurzu v Modre

moja úplne prvá pedig tácka z kurzu v Modre

Veľký úsmev

Má to zmysel